Top
 

Лиценз и застраховка ~ “Азмара” ООД

Документи ~ Азмара ООД

Уважаеми  клиенти,

ако за първи път ползвате услугите

на нашата туристическа агенция Азмара ООД,

то предлагаме на Вашето внимание документите,

които удостоверяват нашата професионална квалификация

и легитимна сертификация за работа в туристическия бранш.

Професионализмът и коретното отношение

са основа за добрия авторитет,

който сме изградили и развиваме

в трайни взаимоотношения

на доверие.

Прилагаме следните документи: 

1).    Лиценз за Туристически Оператор (ТО) и

             Туристически Агент (ТА)

    2).    Застраховка „Отговорност на туроператора”

~

А  З  М  А  Р  А

 Пътувай за да откриеш себе си 

~

~

А  З  М  А  Р  А

 Пътувай за да откриеш себе си 

~

AzmarRA ~ Travel to find Yourself

1).     Л и ц е н з

Лиценз за ТО и ТА: РК-01-6769/2014

2).    З а с т р  а х о в к а

Застраховка „Отговорност на туроператора”:

№ 065 0000236/004 от 01.06.2023г. на “Застрахователно дружество Евроинс” АД с валидност до 31.05.2024г.

~

А  З  М  А  Р  А

 Пътувай за да откриеш себе си 

~

изберете вашия празник

изберете вашата почивка

изберете вашата екскурзия

изберете вашия круиз

AЗМАРА ВИ ПРЕПОРЪЧВА

Екипа на туристическа агенция Азмара избра за Вас пътувания, които счита за актуални, интересни, дори провокиращи! Гарантирано е добро съотношение качество - цена.