Top

ИРЛАНДСКО ИЗКУСТВО – III част

В прекрасния препис върху копие на Копенхагенското евангелие от 10 век, за което се смята, че било донесено в Дания от крал Кнут, фигурата на свети Матей – седнал, докато друг светец държи дръпната една завеса – е прерисувана от Линдисфарнското евангелие, докато декорацията на полето е в стила на 10 век. Евангелието на свети Чад, сега в Личфийлдската библиотека, е в ирландския стил от 8 век и е забележително с бележките на латински, англосаксонски и старобритански в полето на страниците, с което се явява най-старият писмен паметник на старобританския език, запазен до наши дни. Илюстрациите също са прерисувани от линдисфарнската книга.

Ирландкси ръкопис
Линдисфарнско евангелие

Както е известно, свети Чад е учил в Ирландия, в училищесто на свети Финиан. В Дърам също са пазят ирландски евангелия от 8 век. Евангелието на Мак-Регал е в Оксфорд, Евангелието на Мак-Дуран, най-миниатюрното и най-изящно от известните ни досега, се съхранява в архиепископския дворец в Ламбът. В процеса на развитие на саксонското изкуство и все по-силното му повлияване от римски образци, ирланските писари били търсени винаги, когато в завършения препис се целяла елегантност, хармония на цветовете и особено деликатно изписване например в полетата и началните букви. Така например Псалтирът на свети Августин, за който се твърди, че е изработен в Рим, и напомня стила на Ватиканския Вергилий от пети век, е рамкиран с чисто келтски орнаменти. На Континента декорацията на полетата също била поверявана на ирландски майстори. Един латински препис на Евангелието на Трев, очевидно изработен в някое от селищата, основани от ирландци по поречието на Рейн, е забележителен с комбинацията от келтски, тевтонски и франко-византийски елементи. Полетата са декорирани в ирландски стил, докато илюстрациите са чисто византийски. Тези изписани рамки блестят като инкрустирани със скъпоценни камъни и изпълняват истинските цели на илюстрацията, които господин Ръскин определя така: “красива сама по себе си и идеално подхождаща на замисъла, с който е създадена”.

През шести век свети Гален, роден в Ирландия, придружава свети Колумбан на Континета и основава в Швейцария манастир, който носи името му. Тук все още са запазени множество древни ръкописи и фрагменти, забележителни с бележките на староирландски в полетата около латинския текст. Те са толкова важни за филолозите, че доктор Фердинанд Келер от Цюрихското научно дружество е поръчал тринайсет литографии и факсимилета от тях. Интересна реликва от един ирландски светец се пази и във Вюрцбургската катедрала – препис от Евангелието на свети Килиан, умрял от мъченическа смърт през 689 г. Книгата била намерена опръскана с кръв при отварянето на гробницата му петдесетина години по-късно.

Така пътят на ирланците може да се проследи през цяла Европа по оставените от тях илюстрации. Те били свидетелите на Бог, просветителите през мрачното Средновековие и най-важното от всичко ревностни пазители на свещеното Божие слово. Сто години преди Алфред да дойде в Ирландия, за да се образова, и да се върне да цивилизова родината си с полученото знание, Карл Велики основава множество християнски училища, под наставничеството на ирландци. В цяла Франция, по поречието на Рейн, в Швейцария, Италия и Испания работят и преподават ирландски мисионери, основават училища и манастири осветяват със словата си най-тъмните страници от европейската история. Едно от най-големите съкровища на имперската библиотека в Париж е красив ирландски препис на Латинското евангелие. Колежът на свети Изидор в Рим притежава много ирландски ръкописи – един от които е псалтир, изписан с букви, високи шест милиметра, който се смята за най-изящното произведение на късноирландската школа. Знаменитото Златно евангелие от Стокхолм е пример за хиберно-саксонското изкуство от девети век. Тази книга има много интересна история. Била открадната от Англия и няколко века нямало и следа от нея, но в крайна сметка била открита през 17 век в Мантуа и закупена за Стокхолмската кралска библиотека. В Санкт Петербург също има богато декориран препис на Евангелието, взет от Франция по време на Революцията и занесен далеч на север. Това е съвършено запазен, красив образец на ирландския стил от 8 век и по изящество началните букви на главите могат да се сравняват само с Книгата от Келс. Всички тези ирландкски преписи без иключение са копия от латинската версия на Евангелието от Свети Джером. Досега не е открит нито един превод на Библията на ирландски език. Очевидно науката се е смятала за свещено занимание, запазено за духовеството, но недостъпно за простолюдието. При все това изглежда странно, че начетените и богобоязливи ирландски светци и мисионери, посветили живота си да преписват Библията за други народи и да я разпространяват из цяла Европа, никога не са се замислили да дадат на собствения си народ възможност да чете Божието слово на родния си език.

Към края на десети век франкският декоративен стил, съчетание от класическия и византийския, почти напълно измества красивото и деликатно келстско изкуство в Англия и на Континента, а около петнайсети век то изчезва и от Ирландия – страната, където се е зародило. Изящните, богато илюстрирани евангелия, изпълнени с живот, гениалност, благоговение и търпелива любов, са обречени скоро да отстъпят място на скучните печатни книги. Златописаните свещени книги, скулптурираните кръстове, украсените със скъпоценности светилища са смачкани под ботушите на Кромуеловата армия. Величествените абатства са осквернени и разрушени, а на тяхно място се издигат грозните постройки на реформистката вяра, сякаш унищожаването на всичко красиво по света се смята за най-великия израз на почит, която човек може да засвидетелства към Бога, който е сътворил красотата и е дарил човешката душа със способността да се радва и пресъздава духовното, мистичното и вечното във форми, цветове и симетрия.

Изкуството в Ирландия така и не успява де се възроди от този зловещ период, когато иконоборците събарят храмовете и сломяват духа на нашия народ. Затова не е чудно, че толкова ревниво пазим това наивно и изпълнено с известна тъга възхищение към красивите паметници от миналото и с топла признателност посрещаме усилията на способни учени и изтъкнати мъже, които се стремят да ги запечатат и запазят, както в прекрасната и безценна книга на господин Уестуд, този огромен принос за ирландското изкуство.

Ирландия играе огромна роля в съдбата на широкия свят в древността и днес. Ирландия е дала на света и едни от най-ценните образци за съвременна литература, като например произведенията на Джойс и Йейтс, а в нашето време на глобализация и масова култура също така силно влияе върху света с автентичния и интерпретиран фолклор, както и с поп-рок музиката си.

Източници:

Джейн Франческа Уайлд (Майката на Оскар Уайлд) – “Ирландски легенди, митове и суеверия”

Майк Кронин – “История на Ирландия”

image_pdfimage_print

Leave a Reply: