Top
ОПИК финансиране

Подкрепа по програмата на МТ и ОПИК за предприятия, регистрирани по Закона за туризма като ТА и ТО

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“

Бенефициент: „Азмара“ ООД
 
Обща стойност: 1661.91 лв., от които 1412.62 лв. европейско финансиране и 249,29 лв национално съфинансиране
 
Начало: 21.12.2020.г.
Край: 21.03.2021г.

Цели на проекта: Целите на проекта са свързани със справяне с последствията от пандемията Ковид-19 и по специално с тази процедура се осигурява оперативен капитал за предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. С тази директна финансова помощ, фирмите следва да покрият свои оперативни разходи свързани с дейността, които поради рестриктивните мерки по отношение както на изходящия, така и на входящия туризъм те са в невъзможност да покрият заради липсата на приходи.

Резултати: С помощта по проект BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“, ТО и ТА “Азмара” ООД успя да посрещне финансови нужди за покриване на режийни, фиксирани и постоянни разходи за дейността в периода 11/2020 – 03/2021г.

image_pdfimage_print

Leave a Reply: